۰

لیست آخرین قیمت سیستم صوتی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت سیستم صوتی سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سیستم صوتی 2020 سونی مدل MHC-V43D ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲ سیستم صوتی 2020 سونی مدل MHC-V73D ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳ سیستم صوتی 2020 سونی مدل MHC-V83D ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۴ سیستم صوتی شیک V90 سونی 2400 وات مدل MHC _V90DW ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۵ ساندبار سونی 1000 وات 5,1 کاناله مدل HT_S500RF ۱۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۶ شیک سونی X30 سیستم صوتی 1800 وات مدل SHAKE X30D ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
ساندبار 400 وات سونی
۷ ساندبار 400 وات سونی 5.1 کاناله مدل HT-S20R ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
ساندبار سونی s40r
۸ ساندبار سونی 600 وات مدل HT-S40R ۱۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شیک سونی x10
۹ شیک سونی X10 سیستم صوتی 1200 وات مدل SHAKE- X10D ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱

لیست تازه ترین قیمت سیستم صوتی ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ سینما خانگی ال جی 1000 وات مدل LHD657 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲ سیستم صوتی ال جی 1800 وات مدل XBOOM ON9 ۱۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳ سیستم صوتی ال جی 500 وات مدل XBOOM ON7 ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
ساندبارال جی 400 وات
۴ ساندبار 400 وات ال جی مدل SL5Y ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹

لیست تازه ترین قیمت ساندبار سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار سامسونگ 330 وات مدل HW_Q700A ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۲ ساندبار A550 سامسونگ 410 وات مدل HW-A550 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
۳ ساندبار سامسونگ 3.1 کاناله 430 وات 2021 مدل HW_A650 ۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت ساندبار ایولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ ساندبار 240 وات ایوولی 2.1 کاناله مدل EVAUD_SB241B ۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۱۹