۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۶۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۱ تلویزیون 83 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 83C2 ۲۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۳ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۴ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۷۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۵۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۱۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۱۹ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۰ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۴۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۶ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۲۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8100 اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۲۸ تلویزیون ال جی 86 اینچ UR8000 اسمارت 2023 مدل 86UR8000 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۲۹ تلویزیون ال جی NANO77 سایز 55 اینچ نانوسل 2023 مدل 55NANO776 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳۰ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65UR8050 ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED81 کیوند 2023 مدل 55QNED816RA ۴۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 55UQ8050 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8050 اسمارت 55UR8050 ۲۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 اسمارت 2023 مدل 65QNED816 ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 مدل 75QNED816 ۸۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۳۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7800 اسمارت مدل 55UR7800 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۳۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR7800 مدل 65UR7800 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7300 مدل 55UR7300 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۳۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی UR8000 مدل 50UR8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 55QNED7S ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 65QNED7S ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۲ تلویزیون ال جی UR7800 سایز 75 اینچ مدل 75UR7800 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۳ تلویزیون ال جی QNED91 سایز 75 اینچ مدل 75QNED916 ۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۴ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 75 اینچ 2023 مدل 75UR8050 ۶۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۵ تلویزیون ال جی QNED91 سایز65 اینچ Mini LED مدل 65QNED916 ۶۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR9050 مدل 75UR9050 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO82 مدل 75NANO82 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED75 مدل 75QNED756 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۴۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO77 اسمارت مدل 86NANO77 ۱۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۵۰ تلویزیون ال جی 86UR8050 اسمارت 86 اینچ 2023 ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۱ تلویزیون ال جی 65QNED75 اسمارت 65 اینچ 2023 ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۲ تلویزیون ال جی 65QNED96 اسمارت 2023 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۳ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 55 اینچ 2023 ۳۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۵۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۶ قیمت تلویزیون ال جی G3 اولد 65 اینچ 65G3 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی C3 اولد 55C3 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED99 کیوند 99 مینی ال ای دی 75QNED99 ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۶۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 75UR8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۶۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 55UR8000 ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۶۲ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۴۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
55NANO96
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
اولد C3اینچ 65
۶۴ تلویزیون ال جی C3 اولد 65 اینچ OLED65C3 ۹۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تاویزیون اولد ال جی CS
۶۵ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۸۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیزون ال جی C3
۶۶ تلویزیون 77 اینج ال جی C3 اولد OLED77C3 ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۶۸ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون uo8050 ال جی
۶۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون uq8000 ال جی
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۷۱ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی c1
۷۲ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۴۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
تلویزیون ال جی c2
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی C4 اولد 65 اینچ مدل 65C4
۷۴ تلویزیون ال جی C4 مدل 65C4 سایز 65 اینچ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۲۵
تلویزیون ال جی nano79
۷۵ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی UP7760
۷۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی uq7000
۷۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی UQ7500
۷۸ تلویزیون ال جی UQ7500 سایز 50 اینچ اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی uq8000
۷۹ تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 مدل 50UQ8000 ۲۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
۸۰ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی uq8100
۸۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8100 اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی UQ8100
۸۲ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی UQ9000
۸۳ تلویزیون ال جی UQ9000 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9000 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۸۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی uq9000
۸۶ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۸۷ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
تلویزیون ال جی مینی ال ای دی
۸۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED96 کیوند مینی ال ای دی 2022 8K مدل 75QNED966PA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 76
۸۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۹۰ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 79
۹۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 اسمارت 2022 مدل 75NANO796QA ۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 796
۹۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 80
۹۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۹۴ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 84
۹۵ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 88
۹۶ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو 91
۹۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو75
۹۸ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
۹۹ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی نانو79
۱۰۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی کیوند 80
۱۰۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی کیوند 87
۱۰۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۰۳ قیمت تلویزیون ال جی QNED806 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۰۴ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۰۵ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۰۶ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون نانو78ال جی
۱۰۷ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۰۸ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۰۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۱۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۱۲ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۱۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۱۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۶
قیمت تلویزیون ال جی UR8000
۱۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 65UR8000 ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۱۷ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۴/۱۷