۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۴ تلویزیون 75 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 75UP7750 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۷ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۶۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۶۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۱۳ تلویزیون 85 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 85NANO75 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۱۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۰ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۷۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۱ تلویزیون 85 اینچ ال جی 2021 نانو سل 4k اسمارت مدل 85NANO85 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۵ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۶ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۲۷ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۸ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۳۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۰ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۶۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۳۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 2022 4K مدل 65UQ8050 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۶ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۸ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۳۹ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۷۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO79 مدل 65NANO796QA 2022 ۳۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۲ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی A2 اولد 2022 مدل 55A2 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۴۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۴۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴۹ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۰ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۵۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۴۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۳ قیمت تلویزیون ال جی G3 اولد 65 اینچ 65G3 ۱۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8100 اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۵۵ تلویزیون ال جی 86 اینچ UR8000 اسمارت 2023 مدل 86UR8000 ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۵۶ تلویزیون ال جی NANO77 سایز 55 اینچ نانوسل 2023 مدل 55NANO776 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۵۷ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65UR8050 ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED81 کیوند 2023 مدل 55QNED816RA ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 55UQ8050 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8050 اسمارت 55UR8050 ۲۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 اسمارت 2023 مدل 65QNED816 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۶۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 مدل 75QNED816 ۹۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7800 اسمارت مدل 55UR7800 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR7800 مدل 65UR7800 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7300 مدل 55UR7300 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶۶ تلویزیون 50 اینچ ال جی UR8000 مدل 50UR8000 ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 55QNED7S ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۶۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 65QNED7S ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶۹ تلویزیون ال جی UR7800 سایز 75 اینچ مدل 75UR7800 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۰ تلویزیون ال جی QNED91 سایز 75 اینچ مدل 75QNED916 ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۷۱ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 75 اینچ 2023 مدل 75UR8050 ۶۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۲ تلویزیون ال جی QNED91 سایز65 اینچ Mini LED مدل 65QNED916 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
۷۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR9050 مدل 75UR9050 ۶۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۷۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO82 مدل 75NANO82 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED75 مدل 75QNED756 ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۷۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ QNED7S مدل 75QNED7S ۷۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷۷ تلویزیون ال جی 86UR8050 اسمارت 86 اینچ 2023 ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۷۸ تلویزیون ال جی 65QNED75 اسمارت 65 اینچ 2023 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
۷۹ تلویزیون ال جی 65QNED96 اسمارت 2023 ۷۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۸
۸۰ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 55 اینچ 2023 ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۸۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی C3 اولد 55C3 ۵۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED99 کیوند 99 مینی ال ای دی 75QNED99 ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۸۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 75UR8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
۸۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 55UR8000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۸۶ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55NANO96
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
55اینچ
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۸۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
65اینچ
۹۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
۹۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
اولد C3اینچ 65
۹۲ تلویزیون ال جی C3 اولد 65 اینچ OLED65C3 ۸۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تاویزیون اولد ال جی CS
۹۳ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیزون ال جی C3
۹۴ تلویزیون 77 اینج ال جی C3 اولد OLED77C3 ۱۵۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۵۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۹۶ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون uo8050 ال جی
۹۷ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون uq8000 ال جی
۹۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۸
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۹۹ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی c1
۱۰۰ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی c2
۱۰۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۸۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی nano79
۱۰۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی NANO81
۱۰۳ قیمت تلویزیون ال جی NANO81 سایز 75 اینچ 2022 اسمارت مدل 75NANO813PA ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی up7750
۱۰۴ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UP7760
۱۰۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی up7760
۱۰۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7760 اسمارت 4K مدل 65UP7760 ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UP7760
۱۰۷ قیمت تلویزیون ال جی UP7760 سایز 55 اینچ اسمارت 4K مدل  55UP7760 ۲۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq7000
۱۰۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq7500
۱۰۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UQ7500
۱۱۰ تلویزیون ال جی UQ7500 سایز 50 اینچ اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq8000
۱۱۱ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی uq8100
۱۱۲ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8100 اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۱۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی UQ8100
۱۱۳ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq8100
۱۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی UQ9000
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی uq9000
۱۱۶ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی UQ9000
۱۱۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۹۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی uq9100
۱۱۸ تلویزیون ال جی UQ9100 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۱۱۹ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۱۰۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی مینی ال ای دی
۱۲۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED96 کیوند مینی ال ای دی 2022 8K مدل 75QNED966PA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 76
۱۲۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۵۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 79
۱۲۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 اسمارت 2022 مدل 75NANO796QA ۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 796
۱۲۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 80
۱۲۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۱۲۶ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۱
تلویزیون ال جی نانو 84
۱۲۷ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
تلویزیون ال جی نانو 88
۱۲۸ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی نانو 91
۱۳۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو75
۱۳۱ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
۱۳۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۴۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون ال جی نانو79
۱۳۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی کیوند 80
۱۳۴ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۸۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تلویزیون ال جی کیوند 87
۱۳۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۳۶ قیمت تلویزیون ال جی QNED806 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806 ۵۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۳۷ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۳۸ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۳۹ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون نانو78ال جی
۱۴۰ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۱۴۱ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۴۲ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۳۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۴۳ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۴۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۴۶ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۴۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۴۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۲۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۴۹ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۵۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۵۲ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۵۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۵۵ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ up7500
۱۵۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 75UP77003LB ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۵۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹
قیمت تلویزیون ال جی UR8000
۱۵۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 65UR8000 ۳۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۲/۲
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۶۰ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۲۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۹