۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۷۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۵۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۴۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۲ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۵ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۶۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۳ تلویزیون 83 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 83C2 ۲۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۴ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۶ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۸ قیمت تلویزیون ال جی G3 اولد 65 اینچ 65G3 ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی C3 اولد 55C3 ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۰ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۳۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۱ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED99 کیوند 99 مینی ال ای دی 75QNED99 ۱۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 75UR8000 ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 55UR8000 ۲۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۵ تلویزیون ال جی NANO77 سایز 55 اینچ نانوسل 2023 مدل 55NANO776 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۶ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65UR8050 ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED81 کیوند 2023 مدل 55QNED816RA ۴۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8050 اسمارت 55UQ8050 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR8050 اسمارت 55UR8050 ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR8100 اسمارت 2023 مدل 75UR8100 ۶۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۱ تلویزیون ال جی 86 اینچ UR8000 اسمارت 2023 مدل 86UR8000 ۱۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED75 مدل 75QNED756 ۷۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی UR9050 مدل 75UR9050 ۶۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۴ تلویزیون ال جی UR8050 سایز 75 اینچ 2023 مدل 75UR8050 ۶۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO82 مدل 75NANO82 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۶ تلویزیون ال جی QNED91 سایز65 اینچ Mini LED مدل 65QNED916 ۶۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۷ تلویزیون ال جی UR7800 سایز 75 اینچ مدل 75UR7800 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۸ تلویزیون ال جی QNED91 سایز 75 اینچ مدل 75QNED916 ۱۰۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7800 اسمارت مدل 55UR7800 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR7800 مدل 65UR7800 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UR7300 مدل 55UR7300 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی UR8000 مدل 50UR8000 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 55QNED7S ۳۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED7S کیوند 7S مدل 65QNED7S ۴۷/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 مدل 75QNED816 ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED81 کیوند 81 اسمارت 2023 مدل 65QNED816 ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۷ تلویزیون ال جی 86UR8050 اسمارت 86 اینچ 2023 ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۸ تلویزیون ال جی 65QNED75 اسمارت 65 اینچ 2023 ۵۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۹ تلویزیون ال جی 65QNED96 اسمارت 2023 ۸۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶۰ تلویزیون ال جی 55QNED75 اسمارت 55 اینچ 2023 ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶۱ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO77 اسمارت مدل 86NANO77 ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۶۲ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۴۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
55NANO96
۶۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
اولد C3اینچ 65
۶۴ تلویزیون ال جی C3 اولد 65 اینچ OLED65C3 ۹۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تاویزیون اولد ال جی CS
۶۵ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۸۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیزون ال جی C3
۶۶ تلویزیون 77 اینج ال جی C3 اولد OLED77C3 ۱۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۶۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۶۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۶۸ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون uo8050 ال جی
۶۹ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون uq8000 ال جی
۷۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۷۱ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی c1
۷۲ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۴۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی c2
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۹۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی nano79
۷۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی UP7760
۷۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی uq7000
۷۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی UQ7500
۷۷ تلویزیون ال جی UQ7500 سایز 50 اینچ اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۲۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی uq8000
۷۸ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی UQ8100
۷۹ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۵۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی uq8100
۸۰ تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8100 اسمارت 2022 مدل 43UQ8100 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی UQ9000
۸۱ تلویزیون ال جی UQ9000 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9000 ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی uq9000
۸۴ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۸۵ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۱۲۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی مینی ال ای دی
۸۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED96 کیوند مینی ال ای دی 2022 8K مدل 75QNED966PA ۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 76
۸۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸۸ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۷۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 79
۸۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 اسمارت 2022 مدل 75NANO796QA ۶۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 796
۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 80
۹۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۹۲ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 84
۹۳ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 88
۹۴ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۷۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو 91
۹۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو75
۹۶ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹۷ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی نانو79
۹۸ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی کیوند 80
۹۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی کیوند 87
۱۰۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۰۱ قیمت تلویزیون ال جی QNED806 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۰۲ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۵۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۰۳ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۰۴ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نانو78ال جی
۱۰۵ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۰۶ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۰۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۰۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۱۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۱۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۴۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال جی UR8000
۱۱۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UR8000 اسمارت 2023 مدل 65UR8000 ۴۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۱۵ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۲۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون فریم سامسونگ 65 اینچ QLED کیولد مدل 65LS03 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون سامسونگ QN800B سایز 75 اینچ 8k مدل 75QN800B ۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 75 اینچ مدل 75QN95B ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU8500 مدل 75CU8500 ۷۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ Q65C مدل 65Q65C ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90B مدل 75QN90B ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN85B مدل 75QN85B ۱۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7200 مدل 65CU7200 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN800C اسمارت 8K مدل 65QN800C ۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ S95B اسمارت 65S95B ۱۰۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 65 اینچ نئوکیولد مدل 65QN95B ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8500 اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80C اسمارت 2023 مدل 55Q80C ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 2023 مدل 75Q70C ۸۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70C اسمارت 65Q70C ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۶ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU8500 اسمارت 65CU8500 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80C اسمارت 2023 مدل 75Q80C ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۸ قیمت تلویزیون سامسونگ Q70C سایز 55 اینچ 55Q70C ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۹ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80C کیولد 65Q80C ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 50CU8000 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 65CU7000 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60C کیولداسمارت 65q60C ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60C کیولد 2023 اسمارت 75Q60C ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 55CU7000 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 85CU8000 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۶ تلویزیون سامسونگ 75CU8000 سایز 75 اینچ 2023 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۷ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۸ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۹ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80B کیولد مدل 75Q80B ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۱ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۴ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئوکیولد 2021 اسمارت 4K مدل 55QN95A ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل AU7700 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل 75AU7700 ۵۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳۹ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۰ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۱ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۲ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۳ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۶۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۸ تلویزین سامسونگ 55CU7200 سایز 55 اینچ 2023 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴۹ تلویزیون سامسونگ 65CU7100 اسمارت 65 اینچ ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN900B اسمارت 8K مدل 65QN900B ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵۱ تلویزیون سامسونگ 75CU8100 اسمارت 75 اینچ 2023 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
32 اینچ
۵۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
43اینچ
۵۳ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
50 اینچ
۵۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
55 اینچ
۵۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
55اینچ
۵۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
65 اینچ
۵۷ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۵۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۶۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ au9000
۶۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ BU8100
۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 2022 مدل 75BU8100 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ CU7000
۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 75CU7000 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ cu7000
۶۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 50CU7000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ CU8000
۶۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 55CU8000 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 65CU8000 ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ Q60C
۶۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Q60C اسمارت 55Q60C ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ qn700b
۶۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد 8K مدل 65QN700B ۶۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ QN800B
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8K اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ QN90B
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 65QN90B ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سامسونگ نئوکیولد QN85B
۷۲ قیمت تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 55 اینچ مدل 55QN85B ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نئوکیولد سامسومگ
۷۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 55QN90B ۶۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۴ تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 65 اینچ 2022 مدل 65QN85B ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ qn800b نئوکیولد 8K مدل 65QN800B ۸۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۷۷ قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 2022 مدل 50Q60B ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
خرید تلویزیون سامسونگ AU7200
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7200 اسمارت 4k مدل 55AU7200 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۸۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۸۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۶۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۴۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۵۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۵۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 2022 85X890K ۱۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون 75 اینچ سونی X80L اسمارت 75X80L ۷۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون 55 اینچ سونی X80L اسمارت 55X80L ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 55X85L ۴۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون 85 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 85X90L ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سونی X85L اسمارت 75X85L ۹۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۳ تلویزیون سونی 65 اینچ X90L اسمارت 2023 مدل 65X90L ۷۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۴ تلویزیون 65 اینچ سونی X85L اسمارت 2023 مدل 65X85L ۶۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۵ تلویزیون 75 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 75X90L ۱۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۶ تلویزیون 75 اینچ سونی x95l اسمارت 2023 مدل 75x95l ۱۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ سونی X90L اسمارت 2023 مدل 55X90L ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۸ تلویزیون 85 اینچ سونی X80L مدل 85X80L ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۹ تلویزیون سونی X77L سایز 65 اینچ مدل 65X77L ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۰ تلویزیون سونی X77L سایز 55 اینچ مدل 55X77L ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۱ تلویزیون سونی 77A80L اسمارت 77 اینچ 2023 ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۲ تلویزیون سونی 83A80L اسمارت 83 اینچ 2023 ۲۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی 75x95k
۲۳ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی x75k
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۵ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۴۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی X75K
۲۶ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی X80K
۲۷ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۵۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی x85k
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۴۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون سونی x90k
۲۹ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۱۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۳۰ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۹۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون سونی X80L
۳۱ تلویزیون 65 اینچ سونی X80L اسمارت 2023 مدل 65X80L ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4S اسمارت 4k مدل Mi TV 4S L65M5-5SIN ۳۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ قیمت تلویزیون 65 اینچ شیائومی P1E مدل Mi TV P1E 65 L65M7-7AME ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۳۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ مانیتور 27 اینچ شیائومی مدل RMMNT27NF ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی Q2 کیولد QLED اسمارت 65Q2 ۳۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q2 کیولد QLED اسمارت 2023 مدل 55Q2 ۲۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون شیائومی 55 اینچ A pro اسمارت مدل 55A pro ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
75اینچ
۹ قیمت و خریدتلویزیون شیائومی 75 اینچ Q1 کیولد مدل Mi TV 75Q1 ۷۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون شیائومی 86 اینچ
۱۰ تلویزیون 86 اینچ شیائومی Max مکس 2022 مدل L86M7-ESME ۸۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55اینچ ایوولی کیولد اسمارت 4k مدل 55EV350 QA ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 65 اینچ یونیوا ULED اسمارت 2023 مدل 65U-Class/T2S2 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 55 اینچ یونیوا ULED یو ال ای دی 2023 مدل 55UU-Class/MFT2S2 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 85 اینچ یونیوا QLED مدل 85Q-Class/T2S2 ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 75 اینچ یونیوا QLED مدل 75Q-Class/T2S2 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 65 اینچ یونیوا QLED کیولد 2023 مدل 65QCMFT2S2 ۳۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون 55 اینچ یونیوا QLED مدل 55Q-CLASS/MFT2S2 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون یونیوا
۹ تلویزیون یونیوا 65 اینچ 4k اسمارت مدل 65 U Class T2 ۲۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k U7GQ مدل 65U7GQ ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون هایسنسن 58 اینچ A61K مدل 58A61K ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 85 اینچ هایسنس UX اسمارت مدل 85UX ۲۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 65 اینچ هایسنس A61K اسمارت مدل 65A61K ۳۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون هایسنس 55A62K اسمارت 55 اینچ ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون هایسنس 55A61K اسمارت 55 اینچ ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون اولد فیلیپس 65OLED908 سایر 65 اینچ 2023 ۱۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون اولد فیلیپس 65OLED848 سایز 65 اینچ 2023 ۱۴۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون فیلیپس 65PUS8848 اسمارت 65 اینچ ۷۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون فیلیپس 75PUS8848 اسمارت 75 اینچ 2023 ۱۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون فیلیپس 58PUS8507 سایز 58 اینچ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون فیلیپس مدل 65PUS8807 سایز 65 اینچ ۷۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون فیلیپس مدل 55PUS8807 اسمارت 55 اینچ ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون فیلیپس 55PUS8518 اسمارت 55 اینچ ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون اولد فیلیپس مدل 55OLED707 اسمارت 55 اینچ ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون فیلیپس مدل 58PUS8517 اسمارات 58 اینچ ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون فیلیپس 65PUS8507 اسمارت 65 اینچ ۶۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۲ تلویزیون اولد فلیپس 818 سایز 77 اینچ مدل 77OLED818 ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۳ تلویزیون فیلیپس 8818 سایز 65 اینچ مدل 65PUS8818 ۷۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۴ تلویزیون فیلیپس 8518 سایز 65 اینچ مدل 65PUS8518 ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۵ تلویزیون اولد فیلیپس 718 سایز 65 اینچ 2023 مدل 65OLED718 ۱۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۶ تلویزیون فلیپس 8818 سایز 75 اینچ مدل 75PUS8818 ۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۷ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۸ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۹ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۰ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 55PUT7374 ۳۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس اسمارت 4k مدل 65PUT7374 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۳ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 65PUS8556 ۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۴ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 75PUS8556 ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۵ تلویزیون 58 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 58PUS8556 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۶ تلویزیون 50 اینچ فلیپیس 4K مدل 50PUT6604 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲۷ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4K مدل 55PUT8215 ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون اولد 807
۲۸ تلویزیون 77 اینچ اولد فیلیپس 807 اسمارت 2022 مدل 77OLED807 ۱۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون فلیپس 2022
۲۹ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 2022 مدل 65PUS8007 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون فلیپس 75 اینچ pus8007
۳۰ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 4k 2022 مدل 75PUS8007 ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک LX800 مدل 55LX800 ۲۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک LX700 مدل 65LX700 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 75 اینچ پاناسونیک LX700 اسمارت مدل 75LX700 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون پاناسونیک LX800 سایز 75 اینچ مدل 75LX800 ۵۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک LX700 اسمارت 55LX700 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل JX850 ۵۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک HX750M اسمارت 4K مدل 55HX750M ۲۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 49E330M ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 43E330M ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک HX750 اسمارت 4K مدل 65HX750 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ CK1X اندروید مدل 4T- C60CK1X ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 50 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC50BK1X ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC60BK1X ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 50 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 50DL6NX ۲۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون شارپ مدل 55EK2X اسمارت 55 اینچ 2023 ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون شارپ مدل 50DK1X سایز 50 اینچ 2023 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون شارپ مدل 70DK1X سایز 70 اینچ 2023 ۶۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون شارپ مدل 75EK2X اسمارت 75 اینچ 2023 ۷۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون شارپ مدل 65DK1X سایز 65 اینچ ۴۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۲ تلویزیون شارپ مدل 65EK2X سایز 65 اینچ ۴۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون شارپ 60 اینچ
۱۳ تلویزیون 60 اینچ شارپ AH1X مدل 60AH1X ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون شارپ BK1X
۱۴ قیمت و خرید تلویزیون 70 اینچ شارپ BK1X مدل 70BK1X ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون شارپ در بانه
۱۵ تلویزیون شارپ BD1X سایز 42 اینچ مدل 42BD1X ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ جنرال 4k 2022 مدل 55LED1988 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون جنرال برلین 50NANO80 اسمارت 50 اینچ ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین NANO80 اسمارت 2023 مدل 43NANO80 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون جنرال برلین 65NANO80 اسمارت 65 اینچ ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون جنرال برلین 55NANO80 سایز 55 اینچ ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 43 اینچ جنرال برلین NANO90 اسمارت مدل 43NANO90 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون جنرال برلین 50NANO90 سایز 50 اینچ ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون توشیبا 55اینچ U7950 اسمارت 4K مدل 55U7950 ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4K مدل 50U7950 ۱۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 65U7950 ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 65U5965 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون توشیبا U5965 سایز 43 اینچ 4K مدل 43U5965 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون 55 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 55U5965 ۲۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۷ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 50U5965 ۲۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۸ تلویزیون توشیبا مدل 65Z670 اسمارت 65 اینچ ۵۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۹ تلویزیون توشیبا 65Z870 اسمارت 65 اینچ ۷۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۰ تلویزیون توشیبا 75Z870 اسمارات 75 اینچ 2023 ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۱۱ تلویزیون توشیبا مدل 55Z670 سایز 55 اینچ 2023 ۴۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
ارزان ترین تلویزیون توشیبا
۱۲ قیمت و خرید تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7880 مدل 50U7880 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون 55 اینچ توشیبا
۱۳ تلویزیون توشیبا 55 اینچ M550 سایز 55 اینچ اسمارت 2022 مدل 55M550KW ۳۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون اولد توشیبا
۱۴ تلویزیون 65 اینچ توشیبا X8900 اولد 2022 اسمارت مدل 65X8900KW ۷۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون توشیبا 43 اینچ
۱۵ تلویزیون 43 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4K مدل 43C350 ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون توشیبا C350
۱۶ تلویزیون 50 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 50C350KW ۲۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون توشیبا M550
۱۷ قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا M550 اسمارت 2022 مدل 65M550 ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون شارپ ck1x
۱۸ تلویزیون 65 اینچ شارپ CK1X مدل 65CK1X ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350
۱۹ تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 65C350KW ۴۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ C350
۲۰ تلویزیون 55 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k 2021 مدل 55C350KW ۲۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توربو در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ TURBO ژاپن مدل 55ULED8200 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 55 اینچ توربو ژاپن QLED مدل 55QLED8000 ۲۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 50 اینچ توربو ژاپن QLED مدل 50QLED8000 ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون توربو ژاپن 55NANO90 اسمارت 55 اینچ ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۵ تلویزیون 65 اینچ TURBO ژاپن مدل 65ULED8200 ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۶ تلویزیون توربو ژاپن 65NANO90 اسمارت 65 اینچ ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
تلویزیون کیولد ژاپن
۷ تلویزیون 65 اینچ توربو ژاپن کیولد 2022 مدل 65QLED9000 ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون میدیا استار در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 32 اینچ مدیا استار مدل MS-32ST2S2YF ۶/۳۵۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۲ تلویزیون 55 اینچ مدیا استار 4K مدل MS-55SUT2S2/F ۱۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۳ تلویزیون 50 اینچ مدیا استار اسمارت مدل MS-50SUT2S2/F ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲
۴ تلویزیون مدیا استار 65 اینچ 4k مدل MS-65SUT2S2/F ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۱۲