۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 77 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 77C1 ۱۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 75NANO95 ۸۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 43 اینچ ال جی LM6370 اسمارت fUll HD مدل 43LM6370 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7700 اسمارت 4k مدل 55UP77003LB ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 43 اینچ ال جی NANO79 مدل 43NANO796PB ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 65UP8100 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7500 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی 4k 2021 مدل 75UP8100 ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون 86 اینچ ال جی NAN075 اسمارت 4k مدل 86NANO75 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون 77 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 77C2 ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO89 مدل 65NANO89 ۴۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 55اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4k 2021 مدل 55NANO90 ۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO90 اسمارت 4K 2021 مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۴ تلویزیون 55اینچ ال جی NANAO79 اسمارت 4kمدل 55NANO79 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۵ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO96 8K مدل 75NANO966PA ۹۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۶ تلویزیون 55 اینچ ال جی QNED 806 کیوند 4k 2022 مدل 55QNED806QA ۳۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۷ تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO84 نانوسل 4k 2022 مدل 75NANO846QA ۵۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۸ قیمت و خریدتلویزیون ال جی NANO84 سایز 55 اینچ مدل 55NANO846QA ۲۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۹ قیمت تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO86 نانوسل مدل 75NANO86 ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED91 کیوند 2022 مدل 86QNED913PA ۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO79 مدل 65NANO796QA 2022 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۲ قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9100 اسمارت 4k 2022 مدل 55UQ91006 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ9100 مدل 65UQ91006LA 2022 ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO84 مدل 65NANO84 2022 ۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی اولد اسمارت 4K مدل 65CX PVA ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۶ تلویزیون ال جی 32 اینچ ال جی Full HD مدل 32LM500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 4k مدل55NANO90 ۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد OLED اسمارت 4K مدل 55BXPVA ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65C1 ۶۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 8K مدل 75NANO97 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A1 ۶۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۲ تلویزیون 65 اینچ ال جی B1 OLED2021 4K مدل 65B1 ۴۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۳ تلویزیون 75 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 75NANO75 ۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۴ تلویزیون 65 اینچ اسمارت ال جی G1 OLED 2021 4k مدل 65G1 ۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 55NANO75 ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی نانوسل 2021 اسمارت 4K مدل 65NANO75 ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۷ تلویزیون 85 اینچ ال جی 2021 نانو سل 4k اسمارت مدل 85NANO85 ۸۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۸ تلویزیون 50 اینچ ال جی نانو سل 2021 اسمارت 4K مدل 50NANO75 ۱۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65UN711 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4K مدل 65NANO90 ۵۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۱ تلویزیون 55 اینچ اسمارت OLED ال جی 2021 مدل C1-55 ۴۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۲۰
۴۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 55UP8150 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۳ قیمت تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ8000 مدل 65UQ80006LD 2022 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۴ تلویزیون 50 اینچ ال جی UP7800 مدل 50UP78003LB ۱۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۵ تلویزیون 60 اینچ ال جی UP8000 اسمارت 4k مدل 60UP80003LR ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۶ تلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8000 اسمارت 2022 4k مدل 75UQ80006LD ۵۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۷ تلویزیون 75 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 75UP7750 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۸ تلویزیون 43 اینچ ال جی مدل 43LM5500 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO77 نانو 77 اسمارت 2022 مدل 65NANO776 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵۰ تلویزیون 86 اینچ ال جی nano85 اسمارت مدل 86NANO85 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 55UQ7500 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80
۵۲ قیمت تلویزیون ال جی 49 اینچ NANO80 مدل 49NANO80 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
55NANO96
۵۳ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO96 نانوسل 8k مدل 55NANO96 ۴۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
55اینچ
۵۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO86 ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
65اینچ
۵۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4k اسمارت 2021 مدل NANO86 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 65NANO86 ۴۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تاویزیون اولد ال جی CS
۵۸ قیمت تلویزیون اولد ال جی 65 اینچ CS مدل OLED65CS ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 55 اینچ ال جی اولد C2
۵۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی C2 اولد 4k 2022 مدل OLED 55C2 ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 55 اینچ ال جی نانو76
۶۰ تلویزیون ال جی NANO76 سایز 55 اینچ 2022 مدل 55NANO763QA ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون uo8050 ال جی
۶۱ تلویزیون ال جی 75 اینچ UQ8050 اسمارت مدل 75UQ8050 2022 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون uq8000 ال جی
۶۲ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8000 مدل 55UQ80006LD ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی 65 اینچ nanp95
۶۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 نانوسل 8K مدل 65NANO95 ۵۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی 70UQ8100
۶۴ تلویزیون ال جی UQ8100 مدل 70UQ8100 سایز 70 ایتچ 2022 ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی c1
۶۵ تلویزیون 48 اینچ اولد ال جی 4K C1 مدل 48C1 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی c2
۶۶ تلویزیون 65 اینچ ال جی C2 اولد 2022 مدل OLED 65C2 ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی nano79
۶۷ تلویزیون 50 اینچ ال جی NANO79 مدل 50NANO796PB ۲۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی NANO81
۶۸ قیمت تلویزیون ال جی NANO81 سایز 75 اینچ 2022 اسمارت مدل 75NANO813PA ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی up7750
۶۹ تلویزیون 43 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 43UP7750 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UP7760
۷۰ تلویزیون 75 اینچ ال جی UP7760 اسمارت مدل 75UP7760 ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی up7760
۷۱ تلویزیون 65 اینچ ال جی UP7760 اسمارت 4K مدل 65UP7760 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UP7760
۷۲ قیمت تلویزیون ال جی UP7760 سایز 55 اینچ اسمارت 4K مدل  55UP7760 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq7000
۷۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7000 اسمارت 2022 مدل 65UQ70006LB ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq7500
۷۴ تلویزیون 65 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 65UQ7500 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UQ7500
۷۵ قیمت تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ7500 اسمارت 2022 مدل 50UQ7500 ۱۷/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq8000
۷۶ قیمت تلویزیون 43 اینچ ال جی UQ8000 مدل 43UQ80006LD ۱۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq8100
۷۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ8100 مدل 55UQ81003LB ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UQ8100
۷۸ قیمت وخریدتلویزیون 75 اینچ ال جی UQ8100 مدل 75UQ8100 ۴۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UQ9000
۷۹ تلویزیون 55 اینچ ال جی UQ9000 مدل 55UQ90003LA ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۳۱
۸۰ تلویزیون ال جی UQ9000 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9000 ۵۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq9000
۸۱ ‎تلویزیون 50 اینچ ال جی UQ9000 مدل 50UQ90003LA 2022 ۲۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی UQ9000
۸۲ تلویزیون 86 اینچ ال جی UQ9000 اسمارت 2022 مدل 86UQ90006 ۸۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی uq9100
۸۳ تلویزیون ال جی UQ9100 سایز 75 اینچ 2022 مدل 75UQ9100 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی اولد 65 اینچ
۸۴ تلویزیون 65 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل 65G2 ۹۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 76
۸۵ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO76 مدل 65NANO763QA ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸۶ تلویزیون ال جی 75 اینچ NANO76 مدل 75NANO763QA ۵۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 796
۸۷ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO79 اسمارت 2022 نانو 79 مدل 55NANO796 ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 80
۸۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80 مدل 55NANO80VPA ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 80 2022
۸۹ قیمت تلویزیون ال جی NANO80 نانوسل 65 اینچ 2022 نانو 80 مدل 65NANO80 ۴۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 82
۹۰ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO82 مدل 55NANO823QB ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 84
۹۱ تلویزیون ال جی NANO84 نانو سل سایز 50 اینچ 2022 مدل 50NANO846QA ۲۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 88
۹۲ تلویزیون ال جی NANO88 نانو 88 سایز 75 اینچ مدل 75NANO883PB ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹۳ تلویزیون 65 اینچ ال جی NANO88 نانوسل 4k مدل 65NANO88 ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو 91
۹۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO91 مدل 55NANO913PA ۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو75
۹۵ تلویزیون ال جی NANO75 سایز 55 اینچ مدل 55NANO756PA ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹۶ تلویزیون 70 اینچ ال جی NAN075 نانو 75 مدل 70NANO75VPA ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی نانو79
۹۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی NANO79 نانو 79 مدل 86NANO796QA 2022 ۹۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی کیوند 80
۹۸ تلویزیون 75 اینچ ال جی QNED80 اسمارت 2022 مدل 75QNED806 ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی کیوند 87
۹۹ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED87 کیوند 2022 مدل 65QNED876QB ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون ال جی کیوند80
۱۰۰ قیمت تلویزیون ال جی QNED80 سایز 65 اینچ کیوند 2022 مدل 65QNED806QA ۴۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون اولد ال جی CS
۱۰۱ تلویزیون 55 اینچ اولد ال جی CS مدل OLED55CS 2022 ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نانو 76 ال جی
۱۰۲ تلویزیون 70 اینچ ال جی NANO76 نانو 76 مدل 70NANO763qa 2022 ۵۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نانو سل ال جی
۱۰۳ تلویزیون ال جی NANO78 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65NANO783QA ۳۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نانو78ال جی
۱۰۴ قیمت و خریدتلویزیون 55 اینچ ال جی NANO78 اسمارت 2022 مدل 55NANO783QA ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نانوسل ال جی نانو 91
۱۰۵ تلویزیون ال جی NANO91 نانوسل سایز 65 اینچ مدل 65NANO91 ۵۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیوند 81 ال جی
۱۰۶ قیمت و خرید تلویزیون ال جی QNED81 سایز 55 اینچ کیوند مدل 55QNED813QA ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیوند ال جی 86 اینچ
۱۰۷ تلویزیون 86 اینچ ال جی QNED80 کیوند 2022 مدل 86QNED806QA ۱۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۸
قیمت تلویزیون 55 اینچ ال جی NANO80
۱۰۸ تلویزیون 55 اینچ ال جی NANOCELL 4K مدل 55NANO80 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 75 اینچ ال جی NANO80
۱۰۹ تلویزیون 75 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 75Nano80 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال ج 32 اینچ LP500
۱۱۰ تلویزیون 32 اینچ ال جی LP500 HD 2021 مدل 32LP500 ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 43 اینچ up7550
۱۱۱ تلویزیون 43 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 43UP7550 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ NANO80
۱۱۲ تلویزیون 50 اینچ ال جی اسمارت 2021 مدل 50Nano80 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 50 اینچ up7750
۱۱۳ تلویزیون 50 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 50UP7750 ۲۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ NANO80
۱۱۴ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 4k اسمارت مدل 55Nano80 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7500
۱۱۵ تلویزیون 55 اینچ ال جی 2021 اسمارت 4k مدل 55UP7500 ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ up7750
۱۱۶ تلویزیون 55 اینچ اسمارت 4K ال جی 2021 مدل 55UP7750 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینج کیوند
۱۱۷ تلویزیون 65 اینچ ال جی QNED90 کیوند 4K مدل 65QNED90 ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۳۱
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ NANO80
۱۱۸ تلویزیون 65 اینچ ال جی 2021 4k smart مدل Nano80 ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up7750
۱۱۹ تلویزیون 65 اینچ اسمارت 4K 2021 ال جی مدل 65UP7750 ۳۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 65 اینچ up8150
۱۲۰ تلویزیون 65 اینچ ال جی 4kاسمارت 2021 مدل 65UP8150 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی up7800
۱۲۱ تلویزیون 55 اینچ ال جی UP7800 اسمارت 4K مدل 55UP78003LB ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون اولدال جی 77G2
۱۲۲ تلویزیون 77 اینچ اولد ال جی G2 اسمارت 2022 4k مدل OLED77G2 ۱۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ AU7100 اسمارت 4K مدل 50AU7100 ۱۷/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱
۲ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 اسمارت 4K مدل 75AU8100 ۳۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ TU7002 اسمارت 4K مدل 43TU7002 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۳۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 مدل 85Q70B ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۵۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ قیمت و خرید تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q70B مدل 55Q70B 2022 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80B کیولد مدل 75Q80B ۷۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۳ تلویزیون 82 اینچ سامسونگ TU8000 اسمارت 4k مدل 82TU8000 ۵۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۴ تلویزیون 43 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۶ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۸۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۷ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۸ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۹ تلویزیون 55 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 55Q60A ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۰ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۱ تلویزیون 75 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۲ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 QLED اسمارت 4k مدل 65Q80A ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۴ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QLED 4k مدل 75Q95T ۸۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 75QN90A ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۷ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل AU7700 ۳۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 نئوکیولد 4k مدل 65QN90A ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۰ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 65Q70A ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۱ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 55Q70A ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۲ تلویزیون سامسونگ 75 اینچ 2021 اسمارت QLED مدل 75Q70A ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 65BU8100 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۴ قیمت و خریدتلویزیون سامسونگ CU7000 اسمارت 65 اینچ 65CU7000 ۳۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 55CU7000 ۲۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
32 اینچ
۳۶ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
43اینچ
۳۷ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
55 اینچ
۳۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ 4K مدل 55Q60T ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳۹ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
55اینچ
۴۰ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
60اینچ
۴۱ تلویزیون 60 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU8000 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
65 اینچ
۴۲ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
75 اینچ
۴۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4K QLED اسمارت مدل 75Q70T ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۴۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 2021 سامسونگ 75 اینچ bu8000
۴۵ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 75BU8000 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 55 اینچ کیولدسامسونگ q60b
۴۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4k 2022 مدل 55Q60B ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 65 اینچ سامسونگ bu8500
۴۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8500 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8500 ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون au7200 سامسونگ
۴۸ قیمت تلویزیون سامسونگ AU7200 مدل 65AU7200 سایز 65 اینچ ۳۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون bu8000 سامسونگ
۴۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 مدل 85BU8000 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ au8000
۵۰ تلویزیون 2021 سامسونگ 50 اینچ 4k اسمارت مدل AU8000 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 50 اینچ bu8000
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 2022 4k مدل 50BU8000 ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۵۲ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۵۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۵۴ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ au7092
۵۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7092 اسمارت 4K مدل 55AU7092 ۱۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ au9000
۵۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ BU8072
۵۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8072 اسمارت 2022 مدل 75BU8072 ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ BU8100
۵۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 2022 مدل 75BU8100 ۵۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ q65b
۵۹ قیمت تلویزیون سامسونگ Q65B مدل 65Q65B سایز 65 اینچ 2022 ۳۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ Q70B
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 2022 4K مدل 65Q70B ۴۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ q83b
۶۱ قیمت تلویزیون سامسونگ Q83B مدل 65Q83B سایز 65 اینچ 2022 ۵۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ qn700b
۶۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد 8K مدل 65QN700B ۹۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ QN800B
۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8K اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سامسونگ QN90B
۶۴ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 65QN90B ۷۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نئوکیولد سامسومگ
۶۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 55QN90B ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۶۶ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ qn800b نئوکیولد 8K مدل 65QN800B ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۶۷ تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 65 اینچ 2022 مدل 65QN85B ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۶۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۶۹ قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 2022 مدل 50Q60B ۲۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60B کیولدمحصول 2022 4k مدل 75Q60B ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون کیولدسامسونگ 85 اینچ سامسونگ
۷۱ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 85Q60B ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
خرید تلویزیون سامسونگ AU7200
۷۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7200 اسمارت 4k مدل 55AU7200 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ bu8500
۷۳ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ BU8500 کریستالی اسمارت 4k 2022 مدل 50BU8500 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 75 اینچ سامسونگ q70b
۷۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70B کیولد 4K 2022 مدل 75Q70B ۶۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۷۵ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۲۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون سامسونگ 43 اینج au7000
۷۶ تلویزیون 43 اینچ 4K سامسونگ مدل AU7000 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۷۷ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۲۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
مشخصات تلویزیون BU8072 سامسونگ
۸۰ تلویزیون سامسونگ BU8072 سایز 55 اینچ مدل 55BU8072 ۱۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۵۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۳۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۵۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 2022 85X890K ۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۶۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۳ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون X81J سایز55اینچ
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X81J اسمارت 2022 مدل 55X81J ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی 75x95k
۱۵ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x75k
۱۶ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی X75K
۱۷ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x75k
۱۸ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۳۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی X80K
۱۹ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x85k
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x90k
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۹۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۸۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون سونی x80k
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۷۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ شیائومی P1E مدل Mi TV P1E 65 L65M7-7AME ۳۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 55 اینچ شیائومی Q1E کیولداسمارت 4k مدل 55Q1E ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ مانیتور 27 اینچ شیائومی مدل RMMNT27NF ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4S اسمارت 4k مدل Mi TV 4S L65M5-5SIN ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ مانیتور شیائومی 23.8 اینچ مدل Mi 1C ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L65M5-5ASP ۲۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ قیمت تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4S اسمارت مدل L32M5-5ASP ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ مانیتور گیمینگ 34 اینچ شیائومی Mi Curved Gaming ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون 43 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L43M5-5ASP ۱۰/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون 55 اینچ شیائومی 4K اسمارت مدل L55M5-5ASP ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 65 اینچ شیائومی 4K HDR اسمارت مدل 4X ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۰
32اینچ
۱۲ تلویزیون شیائومی 32 اینچ 2021  P1 اسمارت HD مدلMI TV P132 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
50اینچ
۱۳ تلویزیون شیائومی 50 اینچ 2021 P1 اسمارت 4K مدلMI TV P150 ۱۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
75اینچ
۱۴ قیمت و خریدتلویزیون شیائومی 75 اینچ Q1 کیولد مدل Mi TV 75Q1 ۶۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون شیائومی 86 اینچ
۱۵ تلویزیون 86 اینچ شیائومی Max مکس 2022 مدل L86M7-ESME ۷۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 55 اینچ شیائومی p1
۱۶ تلویزیون شیائومی 55 اینچ 2021 P1 اسمارت 4k مدل MI TV P1 55 ۲۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون شیائومی 32 اینچ 4a
۱۷ تلویزیون 32 اینچ شیائومی 4A اسمارت مدل MI TV 4A L32M5-5ASP ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون ایوولی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55اینچ ایوولی کیولد اسمارت 4k مدل 55EV350 QA ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون یونیوا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون یونیوا 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50 U Class T2 ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون یونیوا 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55 U Class T2 ۱۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون یونیوا 32 اینچ FULL HD اسمارت مدل 32 U Class T2 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون یونیوا 43 اینچ FULL HD اسمارت مدل 43 U Class T2 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ یونیوا 2022 مدل 65U-Class T2S2 ۲۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 55 اینچ یونیوا 2022 مدل 55U-Class/T2S2 ۱۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون هایسنس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 55B8000U ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4K مدل 65A7100F ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 65 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 65U8QF ۴۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 65 اینچ هایسنس اسمارت 4k مدل 65A7120UW ۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U7WF ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون هایسنس 50 اینچ 4k اسمارت مدل 50A7200 ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4k اسمارت مدل 50B7100 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55U8QF ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون هایسنس 55 اینچ 4k اسمارت مدل 55A7200 ۱۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون هایسنس 65 اینچ اسمارت 4k مدل 65A7200 ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 50 اینچ هایسنس 4K اسمارت مدل 50A7120 ۱۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 55 اینچ هایسنس A61G اسمارت 4k مدل 55A61G ۲۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۳ تلویزیون 55 اینچ هایسنس 4K U8GQ مدل 55U8GQ ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 100 اینچ هایسنس
۱۴ تلویزیون 100 اینچ هایسنس L5 مدل 100L5 ۶۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون هایسنس a62g
۱۵ تلویزیون هایسنس 55 اینچ A62G اسمارت 4K مدل 55A62G ۲۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 65PUS7906 ۳۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 55PUS7906 ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 75PUS7855 ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 58 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 58PUS8556 ۳۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 65PUS8556 ۴۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 75 اینچ فلیپس 8556 اسمارت 4k مدل 75PUS8556 ۶۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 65OLED 706 ۶۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4k OLED 2021 مدل 55OLED 706 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4K مدل 55PUT8215 ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون 55 اینچ فلیپس 4K اسمارت مدل 55PUT7374 ۲۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۱ تلویزیون 50 اینچ فلیپس 2021 4k مدل 50PUS7906 ۲۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۲ تلویزیون 65 اینچ فلیپس 2021 اسمارت 4k مدل 65PUT8215 ۳۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۳ تلویزیون 50 اینچ فلیپیس 4K مدل 50PUT6604 ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۴ تلویزیون 65 اینچ فلیپس اسمارت 4k مدل 65PUT7374 ۳۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون اولد 707 فلیپس
۱۵ تلویزیون فیلیپس اولد 707 سایز 65 اینچ 2022 مدل 65OLED707 ۹۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون اولد 807
۱۶ تلویزیون 77 اینچ اولد فیلیپس 807 اسمارت 2022 مدل 77OLED807 ۱۸۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون فلیپس 2022
۱۷ تلویزیون 65 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 2022 مدل 65PUS8007 ۵۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون فلیپس 75 اینچ pus8007
۱۸ تلویزیون 75 اینچ فیلیپس PUS8007 اسمارت 4k 2022 مدل 75PUS8007 ۷۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون JVC در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 65 اینچ JVC اسمارت مدل LT-65N885 ۲۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون پاناسونیک GX655 سایز 65 اینچ مدل 65GX655 ۲۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک 2021 اندروید 4K مدل 55JX850 ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 49 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 49E330M ۱۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 43 اینچ پاناسونیک FULLHD E330M مدل 43E330M ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 55 اینچ پاناسونیک HX750M اسمارت 4K مدل 55HX750M ۲۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 65 اینچ پاناسونیک HX750 اسمارت 4K مدل 65HX750 ۳۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون الک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون الک 50 اینچ k_Elec کره 4k اسمارت 50UK775V ۱۰/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون شارپ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 60 اینچ شارپ CK1X اندروید مدل 4T- C60CK1X ۳۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون 55 اینچ شارپ DL6NX اندروید 4k مدل 55DL6NX ۳۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 50 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC50BK1X ۱۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون شارپ 65 اینچ DL6NX اندروید 4k مدل 65DL6NX ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 60 اینچ شارپ BK1X اسمارت 4K مدل 4TC60BK1X ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 70 اینچ شارپ
۶ تلویزیون 70 اینچ شارپ CK3X مدل 70CK3X ۴۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون شارپ 60 اینچ
۷ تلویزیون 60 اینچ شارپ AH1X مدل 60AH1X ۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون شارپ BK1X
۸ قیمت و خرید تلویزیون 70 اینچ شارپ BK1X مدل 70BK1X ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون شارپ در بانه
۹ تلویزیون شارپ BD1X سایز 42 اینچ مدل 42BD1X ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون جنرال در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 55 اینچ جنرال 4k 2022 مدل 55LED1988 ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون توشیبا در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ توشیبا Z770 کیولد 2021 4k مدل 55Z770KW ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون توشیبا U5965 سایز 43 اینچ 4K مدل 43U5965 ۱۲/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 65U5965 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4K مدل 50U7950 ۱۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون 50 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 50U5965 ۲۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 65 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 65U7950 ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 55 اینچ توشیبا U5965 اسمارت 4k مدل 55U5965 ۲۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا Z770 اولد 2021 مدل 65Z770KW ۵۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۹ تلویزیون توشیبا 55اینچ U7950 اسمارت 4K مدل 55U7950 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۱۰ تلویزیون 75 اینچ توشیبا U7950 اسمارت 4k مدل 75U7950 ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
ارزان ترین تلویزیون توشیبا
۱۱ قیمت و خرید تلویزیون 50 اینچ توشیبا U7880 مدل 50U7880 ۱۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون 55 اینچ توشیبا
۱۲ تلویزیون توشیبا 55 اینچ M550 سایز 55 اینچ اسمارت 2022 مدل 55M550KW ۲۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون اولد توشیبا
۱۳ تلویزیون 65 اینچ توشیبا X8900 اولد 2022 اسمارت مدل 65X8900KW ۷۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون توشیبا 43 اینچ
۱۴ تلویزیون 43 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4K مدل 43C350 ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون توشیبا C350
۱۵ تلویزیون 50 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 50C350KW ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون توشیبا M550
۱۶ قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا M550 اسمارت 2022 مدل 65M550 ۳۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون شارپ ck1x
۱۷ تلویزیون 65 اینچ شارپ CK1X مدل 65CK1X ۳۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350
۱۸ تلویزیون 65 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k مدل 65C350KW ۳۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
قیمت تلویزیون توشیبا 55 اینچ C350
۱۹ تلویزیون 55 اینچ توشیبا C350 اسمارت 4k 2021 مدل 55C350KW ۲۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷