۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون 55 اینچ‌ منحنی سامسونگ TU8300 ۲۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ تلویزیون 50 اینچی 2021 QLED سامسونگ اسمارت مدل 50Q60A ۲۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳ تلویزیون ۶۵ اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت ۲۰۲۱ مدل 65Q60A ۳۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ کیولد 4kسمارت۲۰۲۱ مدل 75Q60A ۵۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ کیولد4kاسمارت۲۰۲۱ مدل 85Q60A ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۶ تلویزیون سامسونگ 85 اینچ QLED کیولد 4K اسمارت مدل 85Q70A ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ QLED 4k اسمارت مدل 65Q90T ۶۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QLED کیولد 8K اسمارت مدل 55Q700T ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 65QN85A ۵۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۰ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ 2021 نئو کیولد 4K  مدل 85QN90A ۱۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئوکیولد 2021 اسمارت 4K مدل 55QN95A ۷۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ نئو کیولد 2021 اسمارت 4k مدل 55QN85A ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل AU7700 ۲۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ 4k اسمارت 2021 مدل 75AU7700 ۵۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۵ تلویزیون 32 اینچ سامسونگ AD590 اسمارت 2021 HD مدل 32AD590 ۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۶ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ AD690 اسمارت HD 2021 مدل 32AD690 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۷ تلویزیون 43 اینچ 2021 سامسونگ FUll HD T5300 مدل UA43T5300AU ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ QLED اسمارت 4K مدل 55Q80A ۴۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80B کیولد 2022 4k مدل 55Q80B ۴۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80B مدل 65Q80B 2022 ۶۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80B کیولد مدل 75Q80B ۸۳/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۲ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q70C اسمارت 65Q70C ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۳ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ CU8500 اسمارت 65CU8500 ۳۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۴ قیمت تلویزیون سامسونگ Q70C سایز 55 اینچ 55Q70C ۳۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q80C کیولد 65Q80C ۶۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ Q80C اسمارت 2023 مدل 55Q80C ۴۹/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q80C اسمارت 2023 مدل 75Q80C ۹۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q70C کیولد 2023 مدل 75Q70C ۸۱/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN800C اسمارت 8K مدل 65QN800C ۱۵۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ S95B اسمارت 65S95B ۱۰۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۱ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 65 اینچ نئوکیولد مدل 65QN95B ۹۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8500 اسمارت 2023 مدل 55CU8500 ۲۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۳ تلویزیون فریم سامسونگ 65 اینچ QLED کیولد مدل 65LS03 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۴ تلویزیون سامسونگ QN800B سایز 75 اینچ 8k مدل 75QN800B ۱۲۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۵ تلویزیون سامسونگ QN95B سایز 75 اینچ مدل 75QN95B ۱۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU8500 مدل 75CU8500 ۷۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۷ تلویزیون سامسونگ 65 اینچ Q65C مدل 65Q65C ۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۸ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN90B مدل 75QN90B ۱۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳۹ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN85B مدل 75QN85B ۱۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7200 مدل 65CU7200 ۳۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۱ تلویزین سامسونگ 55CU7200 سایز 55 اینچ 2023 ۲۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۲ تلویزیون سامسونگ 65CU7100 اسمارت 65 اینچ ۳۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۳ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN900B اسمارت 8K مدل 65QN900B ۱۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۴ تلویزیون سامسونگ 75CU8100 اسمارت 75 اینچ 2023 ۶۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۵ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 65CU7000 ۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60C کیولداسمارت 65q60C ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۷ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ Q60C کیولد 2023 اسمارت 75Q60C ۷۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 55CU7000 ۲۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴۹ تلویزیون 85 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 85CU8000 ۹۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵۰ تلویزیون سامسونگ 75CU8000 سایز 75 اینچ 2023 ۶۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵۱ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 50CU8000 ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
32 اینچ
۵۲ تلویزیون سامسونگ 32 اینچ Full HD مدل T5300 ۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
43اینچ
۵۳ تلویزیون 43اینچ سامسونگ اسمارت مدل 43T5300 ۱۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
50 اینچ
۵۴ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ 4K مدل 50TU8500 ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
55 اینچ
۵۵ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ UHD 4K کریستال مدل TU8500 ۲۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
55اینچ
۵۶ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55AU7100 ۱۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
65 اینچ
۵۷ تلویزیون 65 اینچ منحنی سامسونگ کریستال 4K مدل 65TU8300 ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ bu8000
۵۸ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 65BU8000 ۳۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ 58 اینچ au7000
۵۹ تلویزیون 58 اینچ سامسونگ AU7000 اسمارت 2021 4K مدل 58AU7000 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ 65 اینچ au7000
۶۰ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ 2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ 70 اینچ au7000
۶۱ تلویزیون 70 اینچ سامسونگ 4k AU7000 مدل 70AU7000 ۴۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ au9000
۶۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ اسمارت 2021 مدل 55AU9000 ۲۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ BU8100
۶۳ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ BU8100 اسمارت 2022 مدل 75BU8100 ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ CU7000
۶۴ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 75CU7000 ۵۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ cu7000
۶۵ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ CU7000 اسمارت 50CU7000 ۲۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ CU8000
۶۶ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 55CU8000 ۲۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۶۷ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ CU8000 اسمارت 65CU8000 ۳۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ Q60C
۶۸ تلویزیون سامسونگ 55 اینچ Q60C اسمارت 55Q60C ۳۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ qn700b
۶۹ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN700B نئوکیولد 8K مدل 65QN700B ۶۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ QN800B
۷۰ تلویزیون 75 اینچ سامسونگ QN800B نئوکیولد 8K اسمارت 2022 مدل 75QN800B ۱۲۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ QN90B
۷۱ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 65QN90B ۸۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون سامسونگ نئوکیولد QN85B
۷۲ قیمت تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 55 اینچ مدل 55QN85B ۴۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون نئوکیولد سامسومگ
۷۳ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ QN90B نئو کیولد 2022 مدل 55QN90B ۶۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۴ تلویزیون سامسونگ QN85B نئوکیولد سایز 65 اینچ 2022 مدل 65QN85B ۶۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون نئوکیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۵ قیمت تلویزیون 65 اینچ سامسونگ qn800b نئوکیولد 8K مدل 65QN800B ۸۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون کیولد سامسونگ 65 اینچ
۷۶ تلویزیون 65 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 4K 2022 مدل 65Q60B ۳۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
تلویزیون کیولد سامسونگ Q60B
۷۷ قیمت تلویزیون 50 اینچ سامسونگ Q60B کیولد 2022 مدل 50Q60B ۲۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
خرید تلویزیون سامسونگ AU7200
۷۸ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ AU7200 اسمارت 4k مدل 55AU7200 ۲۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت تلویزیون ال جی 55 اینچ bu8000
۷۹ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ BU8000 اسمارت 4k 2022 مدل 55BU8000 ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت تلویزیون سامسونگ 50 اینج au7000
۸۰ تلویزیون 50 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۱۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت تلویزیون سامسونگ 55 اینچ au7000
۸۱ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ2021 4k اسمارت مدل AU7000 ۲۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت تلویزیون سامسونگ BU8500
۸۲ تلویزیون 55 اینچ سامسونگ مدل BU8500 اسمارت 2022 4k مدل 55BU8500 ۲۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵