۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۴۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۳۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۳ تلویزیون سونی 65اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 65X90J ۴۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۴ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 75X90J ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۵ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۶ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۹۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۷ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۳۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۴۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۷۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۰ تلویزیون سونی 75 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 75X95J ۸۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 85X95J ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۲ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۵۷/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۳ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4k مدل 65A90J ۸۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۴ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۲۲/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۵ تلویزیون 65 اینچ سونی اولد OLED 4k مدل 65A8H ۵۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۶ تلویزیون 43 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 43X7500H ۱۴/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۷ تلویزیون 75 اینچ 4K سونی مدل 75X8077H ۴۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۸ تلویزیون سونی55اینچ 4K اسمارت مدل 55X9000H ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۱۹ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K اسمارت مدل X7500H ۱۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۰ تلویزیون 49 اینچ سونی 4K UHD LED مدل 49X8000H ۲۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۱ تلویزیون 55 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل X75000H ۱۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۲ تلویزیون سونی 65 اینچ 4K اسمارت 65X7500H ۲۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۳ تلویزیون 65 اینچ سونی 4K Ultra HD مدل 65X7577H ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
۲۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۴۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۵ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 85X890K 2022 ۱۳۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۶ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۵۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
۲۷ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۰۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون X81J سایز55اینچ
۲۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X81J اسمارت 2022 مدل 55X81J ۲۸/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
تلویزیون سونی 75x95k
۲۹ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی x75k
۳۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی X75K
۳۱ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی x75k
۳۲ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۳۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی X80K
۳۳ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۴۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی x85k
۳۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۳۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
تلویزیون سونی x90k
۳۵ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۷۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۳۶ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
قیمت تلویزیون سونی x80k
۳۷ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۶۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۱/۱۱