۰

لیست آخرین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت تلویزیون سونی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ تلویزیون سونی 85 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 85X85J ۱۰۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۲ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4K مدل 55X90J ۴۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۳ تلویزیون سونی 55 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 55X80J ۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۴ تلویزیون سونی 43 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 43X80J ۲۵/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۵ تلویزیون سونی 65 اینچ 2021 اسمارت 4k مدل 65X95J ۹۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۶ تلویزیون 65 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 65A80J ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۷ تلویزیون 55 اینچ سونی OLED 2021 اسمارت 4K مدل 55A80J ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X80K اسمارت 2022 4K مدل 55X80K ۳۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۹ تلویزیون 65 اینچ سونی X90K اسمارت 2022 4k مدل 65X90K ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۱۰ قیمت تلویزیون 65 اینچ سونی X85K اسمارت 4K 2022 مدل 65X85K ۵۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۱۱ قیمت و خریدتلویزیون سونی X90K سایز 85 اینچ مدل 2022 85X890K ۱۳۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
۱۲ تلویزیون سونی 85 اینچ X85K اسمارت 2022 مدل 85X85K ۱۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
495000000
۱۳ تلویزیون 55 اینچ سونی X90K اسمارت 4k 2022 مدل 55X90K ۵۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون X81J سایز55اینچ
۱۴ تلویزیون 55 اینچ سونی X81J اسمارت 2022 مدل 55X81J ۳۴/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی 75x95k
۱۵ قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X95K اسمارت 2022 مدل 75X95K ۱۴۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x75k
۱۶ قیمت و خریدتلویزیون 65 اینچ سونی X75K مدل 65X75K 2022 ۳۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
تلویزیون سونی X75K
۱۷ تلویزیون 50 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 50X75K ۲۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x75k
۱۸ تلویزیون 55 اینچ سونی X75K اسمارت 2022 مدل 55X75K ۲۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
تلویزیون سونی X80K
۱۹ تلویزیون سونی 65 اینچ X80K اسمارت 2022 4k مدل 65X80K ۴۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۲/۲۷
تلویزیون سونی x85k
۲۰ تلویزیون 55 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 55X85K ۴۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
تلویزیون سونی x90k
۲۱ تلویزیون 75 اینچ سونی X90K اسمارت2022 مدل 75X90K ۹۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت تلویزیون 75 اینچ سونی X85K
۲۲ تلویزیون 75 اینچ سونی X85K اسمارت 2022 4K مدل 75X85K ۷۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶
قیمت تلویزیون سونی x80k
۲۳ تلویزیون 75 اینچ سونی X80K اسمارت 4K 2022 مدل 75X80K ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۳/۱۶