۰

لیست آخرین قیمت جارو برقی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی مخزن دار کیسه ای سامسونگ مدل SAMSUNG SC20M2510WB ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۶
۲ جارو برقی 2000 وات بدون کیسه سامسونگ مدل 4570 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳ جارو برقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC4190 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۶
۴ جاروبرقی 2560 سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M 2560JPEV ۸/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۶
۵ جاروبرقی 2520 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC20M2520JP ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۶ جارو برقی 255 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20 M255AWB ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۶
۷ جاروبرقی سامسونگ 257 کیسه ای 2000 وات مدل SC20M257AWR ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۶
۸ جاروبرقی سامسونگ آب و خاک مخزن دار مدل SC8885B ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CJ917 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ قیمت جاروبرقی پاناسونیک 711 کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MC_CG713 ۷۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴ جارو برقی پاناسونیک 2100 وات کیسه ای مدل MC_CJ915 ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵ جارو برقی 2100 وات پاناسونیک کیسه ای مدل MC_CG715 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی گوسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی گوسونیک 2500 وات کیسه ای مدل GSV_3500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی مخزن دار فلیپس مدل Philips Fc9570 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ جارو برقی فلیپس 2200 وات 9175 کیسه ای مدل FC9175 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳ جاروبرقی کیسه دار فیلیپس مدل FC9176 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9174 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9170 ۱۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جاروبرقی مخزن دار فلیپس
۶ جارو برقی فلیپس 9732 مخزنی 2100 وات مدل FC9732 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت جاروبرقی فلیپس مخزن دار
۷ جارو برقی فلیپس مخزن دار 9350 مدل FC9350 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی هیتاچی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی سطلی هیتاچی 2300 وات 21 لیتر مدل CV9800YJ ۱۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جارورقی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی بوش مخزن دار سری 6 مدل BGS412234/01 ۱۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ جارو برقی بوش مخزنی 750 وات مدل BGS21POW2 ۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۳ جاروبرقی بوش 2200 وات سری 8 گلد مدل BGL8GOLDIR ۱۰/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۴ جارو برقی سری 8 بوش 2000 وات مدل BGL82030 ۱۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۵ جارو برقی سری 8 بوش 1800 وات مدل BGL81800 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۶ جارو برقی بوش 2400 وات کیسه ای مدل BGL35MOV24 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۷ جارو برقی بوش پرو 5 سری 8 هوم پرفشنال مدل BGL8PRO5 ۱۳/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۸ جاروبرقی بوش 650 وات کیسه ای مدل BGL8POW2 ۱۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۹ جارو برقی بوش 2200 وات کیسه ای مدل BGL82294IR ۱۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۰ جارو برقی بوش 2500 وات کیسه ای مدل BGL5PRO8 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۱ جاروبرقی بوش سری 6 مخزن دار رنگ سفید کنترل رودسته مدل BGS41HYG1 ۱۴/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۱۲ جاروبرقی بوش سری 6 پرو 1 مدل BGL6PRO1 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جا روبرقی مخزن دار بوش
۱۳ قیمت جاروبرقی مخزن دار بوش سری 6 مدل BGS412000 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جارو برقی سوپرسایلنت بوش
۱۴ جاروبرقی بوش اسلیم وان سوپرسایلنت 650 وات مدل BGL8SLIM1 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جاروبرقی 2100 وات اب وخاک بوش
۱۵ جارو برقی آب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۹/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جاروبرقی بوش 2200 وات پرو وان
۱۶ جاروبرقی بوش 2200 وات ‌کیسه ای رنگ مشکی مدل BGLS482200 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جاروبرقی بوش کنترل روی دسته
۱۷ جارو برقی بوش کنترل روی دسته سری 6 مخزن دار 2200 وات مدل BGS41POW1 ۱۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
جاروبرقی سر8 بوش مخزن دار
۱۸ جاروبرقی مخزن دار بوش سری 8 مدل BGS7POW1 ۱۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جاروشارژی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCS611P4A ۱۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ قیمت جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCH86PET1 ۸/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی 2000 وات ال جی مخزنی مدل VC5420NNTS ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
۲ جاروبرقی ال جی مخزن دار 2000 وات مدل VC83209UHA ۱۱/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵
قیمت جاروبرقی مخزن دارال جی
۳ جاروبرقی مخزن دار ال جی 1600 وات 2022 مدل VK69662N ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
جارو برقی رباتیک شیائومی
۱ جارو برقی رباتیک شیائومی MOP 2 pro مدل Mi Robot vachum Mop2pro ۱۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۳/۳/۵