۰

لیست آخرین قیمت جارو برقی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی مخزن دار کیسه ای سامسونگ مدل SAMSUNG SC20M2510WB ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۲ جارو برقی 2000 وات بدون کیسه سامسونگ مدل 4570 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۳ جارو برقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC4190 ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۱۲
۴ جاروبرقی 2560 سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M 2560JPEV ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ جاروبرقی 2520 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC20M2520JP ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۶ جارو برقی 255 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20 M255AWB ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ جاروبرقی سامسونگ 257 کیسه ای 2000 وات مدل SC20M257AWR ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 2300 وات مدل MC-CJ917 ۱۲/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ قیمت جاروبرقی پاناسونیک 711 کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ جارو برقی پاناسونیک 2100 وات کیسه ای مدل MC_CJ915 ۱۰/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ جارو برقی 2100 وات پاناسونیک کیسه ای مدل MC_CG715 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MC_CG713 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی گوسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی گوسونیک 2500 وات کیسه ای مدل GSV_3500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی مخزن دار فلیپس مدل Philips Fc9570 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ جارو برقی فلیپس 2200 وات 9175 کیسه ای مدل FC9175 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ جاروبرقی کیسه دار فیلیپس مدل FC9176 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9174 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۵ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9170 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جاروبرقی مخزن دار فلیپس
۶ جارو برقی فلیپس 9732 مخزنی 2100 وات مدل FC9732 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت جاروبرقی فلیپس مخزن دار
۷ جارو برقی فلیپس مخزن دار 9350 مدل FC9350 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارورقی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی بوش مخزن دار سری 6 مدل BGS412234/01 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ جارو برقی سری 8 بوش 2000 وات مدل BGL82030 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۳ جارو برقی سری 8 بوش 1800 وات مدل BGL81800 ۸/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۴ جارو برقی بوش مخزنی 750 وات مدل BGS21POW2 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۵
۵ جاروبرقی بوش 2200 وات سری 8 گلد مدل BGL8GOLDIR ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۶ جارو برقی بوش پرو 5 سری 8 هوم پرفشنال مدل BGL8PRO5 ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۷ جاروبرقی بوش 650 وات کیسه ای مدل BGL8POW2 ۱۱/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۸ جارو برقی بوش 2200 وات کیسه ای مدل BGL82294IR ۱۰/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۹ جارو برقی بوش 2500 وات کیسه ای مدل BGL5PRO8 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۰ جارو برقی بوش 2400 وات کیسه ای مدل BGL35MOV24 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۱ جاروبرقی بوش سری 6 پرو 1 مدل BGL6PRO1 ۹/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۱۲ جاروبرقی بوش سری 6 مخزن دار رنگ سفید کنترل رودسته مدل BGS41HYG1 ۱۱/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جا روبرقی مخزن دار بوش
۱۳ قیمت جاروبرقی مخزن دار بوش سری 6 مدل BGS412000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جارو برقی سوپرسایلنت بوش
۱۴ جاروبرقی بوش اسلیم وان سوپرسایلنت 650 وات مدل BGL8SLIM1 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جاروبرقی 2100 وات اب وخاک بوش
۱۵ جارو برقی آب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۱
جاروبرقی بوش 2200 وات پرو وان
۱۶ جاروبرقی بوش 2200 وات ‌کیسه ای رنگ مشکی مدل BGLS482200 ۶/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جاروبرقی بوش کنترل روی دسته
۱۷ جارو برقی بوش کنترل روی دسته سری 6 مخزن دار 2200 وات مدل BGS41POW1 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جاروبرقی سر8 بوش مخزن دار
۱۸ جاروبرقی مخزن دار بوش سری 8 مدل BGS7POW1 ۱۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۲۲

لیست تازه ترین قیمت جاروشارژی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCS611P4A ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ قیمت جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCH86PET1 ۸/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی ال جی 2000 وات مخزنی کمپرسور مدل VK76R03HY ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
۲ جارو برقی 2000 وات ال جی مخزنی مدل VC5420NNTS ۷/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۱/۳۰
۳ جارو برقی 706 ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK706W02NY ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
جاروبرقی مخزن دار ال جی
۴ جاروبرقی مخزن دار ال جی 2000 وات مدل VK76W02HY ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶
قیمت جاروبرقی مخزن دارال جی
۵ جاروبرقی مخزن دار ال جی 1600 وات 2022 مدل VK69662N ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
جارو برقی رباتیک شیائومی
۱ جارو برقی رباتیک شیائومی MOP 2 pro مدل Mi Robot vachum Mop2pro ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱۰/۲۶