۰

لیست آخرین قیمت جارو برقی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی مخزن دار کیسه ای سامسونگ مدل SAMSUNG SC20M2510WB ۴/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۲ جارو برقی 2000 وات بدون کیسه سامسونگ مدل 4570 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۳ جارو برقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC4190 ۳/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۴ جاروبرقی 2560 سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M 2560JPEV ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۵ جاروبرقی 2520 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC20M2520JP ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۶ جارو برقی 255 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20 M255AWB ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۷ جاروبرقی سامسونگ 257 کیسه ای 2000 وات مدل SC20M257AWR ۶/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ قیمت جاروبرقی پاناسونیک 711 کیسه ای مدل MC-CG711 ۶/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۲ جاروبرقی پاناسونیک 717 کیسه ای 2300 وات مدل MC-CG717 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۳ جارو برقی پاناسونیک 2100 وات کیسه ای مدل MC_CJ915 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
۴ جارو برقی 2100 وات پاناسونیک کیسه ای مدل MC_CG715 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۵ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MC_CG713 ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی گوسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی گوسونیک 2500 وات کیسه ای مدل GSV_3500 ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی مخزن دار فلیپس مدل Philips Fc9570 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۲ جارو برقی فلیپس 2200 وات 9175 کیسه ای مدل FC9175 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۳ جاروبرقی کیسه دار فیلیپس مدل FC9176 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۴ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9174 ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
۵ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9170 ۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶
جاروبرقی مخزن دار فلیپس
۶ جارو برقی فلیپس 9732 مخزنی 2100 وات مدل FC9732 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
قیمت جاروبرقی فلیپس مخزن دار
۷ جارو برقی فلیپس مخزن دار 9350 مدل FC9350 ۹/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۶

لیست تازه ترین قیمت جارورقی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی بوش سری 6 پرو 1 مدل BGL6PRO1 ۹۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۲ جاروبرقی بوش 2200 وات سری 8 گلد مدل BGL8GOLDIR ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۳ جارو برقی بوش پرو 5 سری 8 هوم پرفشنال مدل BGL8PRO5 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۴ جاروبرقی بوش 650 وات کیسه ای مدل BGL8POW2 ۱۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
۵ جارو برقی بوش 2200 وات کیسه ای مدل BGL82294IR ۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۶ جارو برقی بوش 2500 وات کیسه ای مدل BGL5PRO8 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۷ جارو برقی بوش 2400 وات کیسه ای مدل BGL35MOV24 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۸ جارو برقی سری 8 بوش 2000 وات مدل BGL82030 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۹ جارو برقی سری 8 بوش 1800 وات مدل BGL81800 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۱۰ جارو برقی بوش مخزنی 750 وات مدل BGS21POW2 ۹/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
۱۱ جارو برقی بوش مخزن دار سری 6 مدل BGS412234/01 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
جا روبرقی مخزن دار بوش
۱۲ قیمت جاروبرقی مخزن دار بوش سری 6 مدل BGS412000 ۱۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
جارو برقی سوپرسایلنت بوش
۱۳ جاروبرقی بوش اسلیم وان سوپرسایلنت 650 وات مدل BGL8SLIM1 ۱۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
جاروبرقی 2100 وات اب وخاک بوش
۱۴ جارو برقی آب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۷/۱
جاروبرقی بوش 2200 وات پرو وان
۱۵ جاروبرقی بوش 2200 وات ‌کیسه ای رنگ مشکی مدل BGLS482200 ۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
جاروبرقی بوش کنترل روی دسته
۱۶ جارو برقی بوش کنترل روی دسته سری 6 مخزن دار 2200 وات مدل BGS41POW1 ۱۲/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳
جاروبرقی سر8 بوش مخزن دار
۱۷ جاروبرقی مخزن دار بوش سری 8 مدل BGS7POW1 ۱۶/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۳

لیست تازه ترین قیمت جاروشارژی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCS611P4A ۸/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱
۲ قیمت جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCH86PET1 ۹/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۱

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی ال جی 2000 وات مخزنی کمپرسور مدل VK76R03HY ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰
۲ جارو برقی 2000 وات ال جی مخزنی مدل VC5420NNTS ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۵
۳ جارو برقی 706 ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK706W02NY ۵/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۵
جاروبرقی مخزن دار ال جی
۴ جاروبرقی مخزن دار ال جی 2000 وات مدل VK76W02HY ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۵
قیمت جاروبرقی مخزن دارال جی
۵ جاروبرقی مخزن دار ال جی 1600 وات 2022 مدل VK69662N ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۰

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی فکر در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی مخزن دار فکر 2200 وات مدل VEYRON TURBO XL PREMIUM ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
جارو برقی رباتیک شیائومی
۱ جارو برقی رباتیک شیائومی MOP 2 pro مدل Mi Robot vachum Mop2pro ۱۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۶/۲۲