۰

لیست آخرین قیمت جارو برقی در یاسان کالا

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی سامسونگ در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی 2000 وات بدون کیسه سامسونگ مدل 4570 ۳/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ جاروبرقی مخزن دار کیسه ای سامسونگ مدل SAMSUNG SC20M2510WB ۳/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۳ جاروبرقی 2560 سامسونگ 2000 وات مخزن دار کیسه ای مدل VC20M 2560JPEV ۵/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۴ جاروبرقی 2520 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC20M2520JP ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۵ جارو برقی 255 سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل VC20 M255AWB ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۶ جارو برقی سامسونگ 2000 وات کیسه ای مدل SC4190 ۳/۳۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۷ جاروبرقی سامسونگ 257 کیسه ای 2000 وات مدل SC20M257AWR ۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی پاناسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی پاناسونیک 717 کیسه ای 2300 وات مدل MC-CG717 ۵/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ جارو برقی پاناسونیک 2100 وات کیسه ای مدل MC_CJ915 ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۳ جاروبرقی پاناسونیک 2000 وات کیسه ای مدل MC_CG713 ۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۴ جارو برقی 2100 وات پاناسونیک کیسه ای مدل MC_CG715 ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۵ قیمت جاروبرقی پاناسونیک 711 کیسه ای مدل MC-CG711 ۵/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی گوسونیک در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی گوسونیک 2500 وات کیسه ای مدل GSV_3500 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی فلیپس در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9170 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ جاروبرقی فیلیپس کیسه ای 2200 وات مدل FC9174 ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۳ جاروبرقی کیسه دار فیلیپس مدل FC9176 ۶/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۴ جارو برقی مخزن دار فلیپس مدل Philips Fc9570 ۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۵ جارو برقی فلیپس 2200 وات 9175 کیسه ای مدل FC9175 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جاروبرقی مخزن دار فلیپس
۶ جارو برقی فلیپس 9732 مخزنی 2100 وات مدل FC9732 ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۲۱
قیمت جاروبرقی فلیپس مخزن دار
۷ جارو برقی فلیپس مخزن دار 9350 مدل FC9350 ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جارورقی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی بوش 650 وات کیسه ای مدل BGL8POW2 ۹/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ جارو برقی سری 8 بوش 2000 وات مدل BGL82030 ۷/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۳ جارو برقی بوش 2500 وات کیسه ای مدل BGL5PRO8 ۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۴ جارو برقی سری 8 بوش 1800 وات مدل BGL81800 ۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۵ جارو برقی بوش 2400 وات کیسه ای مدل BGL35MOV24 ۴/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۶ جارو برقی بوش 2200 وات کیسه ای مدل BGL82294IR ۸/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۷ جارو برقی بوش مخزن دار سری 6 مدل BGS412234/01 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۸ جاروبرقی بوش 2200 وات سری 8 گلد مدل BGL8GOLDIR ۷/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۹ جارو برقی بوش 1800 وات کیسه ای سری 8 مدل BGL8PRO5IR ۸/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۱۰ جاروبرقی بوش سری 6 پرو 1 مدل BGL6PRO1 ۶/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۱۱ جارو برقی بوش مخزنی 750 وات مدل BGS21POW2 ۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جا روبرقی مخزن دار بوش
۱۲ قیمت جاروبرقی مخزن دار بوش سری 6 مدل BGS412000 ۹/۸۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جارو برقی سوپرسایلنت بوش
۱۳ جاروبرقی بوش اسلیم وان سوپرسایلنت 650 وات مدل BGL8SLIM1 ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جاروبرقی 2100 وات اب وخاک بوش
۱۴ جارو برقی آب و خاک بوش 2100 وات مدل BWD421PRO ۱۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جاروبرقی بوش 2200 وات پرو وان
۱۵ جاروبرقی بوش 2200 وات ‌کیسه ای رنگ مشکی مدل BGLS482200 ۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جاروبرقی بوش کنترل روی دسته
۱۶ جارو برقی بوش کنترل روی دسته سری 6 مخزن دار 2200 وات مدل BGS41POW1 ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۲/۱/۳
جاروبرقی سر8 بوش مخزن دار
۱۷ جاروبرقی مخزن دار بوش سری 8 مدل BGS7POW1 ۱۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۱۶

لیست تازه ترین قیمت جاروشارژی بوش در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCS611P4A ۶/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ قیمت جارو شارژی بوش سری 6 مدل BCH86PET1 ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جارو برقی ال جی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جارو برقی 706 ال جی 2000 وات مخزنی مدل VK706W02NY ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۲ جارو برقی 2000 وات ال جی مخزنی مدل VC5420NNTS ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
۳ جارو برقی ال جی 2000 وات مخزنی کمپرسور مدل VK76R03HY ۵/۶۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
جاروبرقی مخزن دار ال جی
۴ جاروبرقی مخزن دار ال جی 2000 وات مدل VK76W02HY ۵/۹۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴
قیمت جاروبرقی مخزن دارال جی
۵ جاروبرقی مخزن دار ال جی 1600 وات 2022 مدل VK69662N ۴/۲۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی فکر در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
۱ جاروبرقی مخزن دار فکر 2200 وات مدل VEYRON TURBO XL PREMIUM ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴

لیست تازه ترین قیمت جاروبرقی شیائومی در یاسان کالا

عنوان محصول قیمت تاریخ آپدیت
جارو برقی رباتیک شیائومی
۱ جارو برقی رباتیک شیائومی MOP 2 pro مدل Mi Robot vachum Mop2pro ۹/۷۰۰/۰۰۰ تومان ۱۴۰۱/۱۲/۴